ROAD Group v.o.s. Professional IT Solutions & Outsourcing www.road.cz
ROAD Group v.o.s. | Professional IT Solutions & Outsourcing Aktuality

 Aktuální informace Servisní HOT-LINE
+420 731 444 960
V pracovní dny od 8-18 hod.

Outsourcing IT Tisk

Externí správa počítačové sítě 

Pro malé a střední firmy (SMB) není příliš efektivní zaměstnávat vlastního správce sítě, případně celé oddělení informačních technologií. V takových případech je mnohem výhodnější využívat služeb externího správce sítě, případně delegovat kompletní outsourcing IT na specializovanou firmu.

Outsourcingem se rozumí nákup služeb z vnějších zdrojů a to zpravidla takových služeb, které nejsou předmětem podnikání daného subjektu. Příkladem může být údržba výpočetní techniky nebo informačního systému třetí firmou, která přijímá odpovědnost za bezproblémový provoz IT a eliminuje personální závislost na mnohdy pouze jednom správci výpočetní techniky.

V mnoha případech není oblast informačních technologií nosnou činností firmy a pro mnohé ze společností se tak ukazuje jako finančně a personálně náročné nebo dokonce zcela nemožné, aby všechny činnosti související s vývojem, provozem a údržbou informačního systému zajišťovaly vlastními silami. Pro udržení konkurenceschopnosti se proto většina firem snaží vytěsnit některé nebo většinu těchto specifických činností na externí dodavatele komponent a služeb. Nosnou myšlenkou je, že není možné udržovat vlastními zdroji všechny procesy probíhající ve firmě  na vysoké úrovni a přitom být nákladově efektivní. Již samotné vybudování počítačové sítě nebo jen dokonalejší využití stávajícího systému, může vést ke snížení nákladů a zvýšení produktivity zaměstnanců.

Přínosy outsourcingu

 • Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt disponující potřebnými zdroji
 • Více prostoru pro hlavní předmět podnikání
 • Lepší využití IT
 • Individuální pohled na věc s řešením přímo na míru
 • Stabilizace systému
 • Zvýšení produktivity práce
 • Odpadá personální problematika
 • V drtivé většině případů nižší náklady na zajišťovanou činnost
 • Přeměna fixních nákladů na variabilní

Zvyšte rentabilitu vložených prostředků

Naše aktivity zahrnují široké spektrum činností od rozboru potřeb a požadavků klienta, návrhu vhodného řešení, přes dodávky a instalace techniky až po správu systému a tvorbu specifických aplikací. Portfolio našich služeb zahrnuje správu a zajištění provozu:

 • Serverů
  Jedná se o administraci serverového operačního systému a instalovaných služeb, pravidelné návštěvy a nepřetržitý vzdálený monitoring stavu serveru, řešení problémů pomocí vzdálené správy nebo na místě, preventivní údržbu, stálou aktuálnost systému a zajištění oprav hardwaru.
  V případě selhání hardware nebo software garantujeme rychlé obnovení systému do původního stavu.
 • Uživatelských stanic
  Zahrnuje administraci operačního systému a instalovaných aplikací, pravidelné návštěvy a řešení problémů na místě, preventivní údržbu, průběžnou aktualizace systému, nutné zásahy na dálku, telefonní podporu koncových uživatelů a zajištění oprav hardwaru. 

  Propagujeme koncepci zastupitelných PC, která v praxi znamená, že veškeré pracovní stanice jsou vzájemně zastupitelné, což minimalizuje časovou ztrátu v případě nefunkčnosti. Při rozšiřování systému o nové stanice, výměně starých nebo nefunkčních využíváme systém automatické instalace, který usnadňuje a zrychluje celý proces na maximální možnou míru.
 • Datových sítí
  Zabezpečujeme funkčnost a spolehlivost všech komponent tvořících firemní datovou síť včetně administrace aktivních prvků jako je firewall, router atp.
  Kromě správy nabízíme možnost návrhu a realizace nových či rozšíření stávajících datových sítí.
 • Internetu
  Ve spolupráci s internetovými providery zajišťujeme konektivitu do internetu všemi dostupnými způsoby jako je například ADSL, mikrovlnné pojítko, pevná linka nebo satelitní spojení. Přidanou hodnotou této služby je sledování vytížení spojení, jeho funkčnosti a aktivit uživatelů. 

  Aplikujeme restrikce na internetový provoz, aby nedocházelo k úniku informací nebo narušení integrity celého systému či jeho částí v důsledku manipulace s neověřenými aplikacemi nebo daty. Vytváříme pravidla pro skupiny uživatelů, která omezují přístup do určitých částí celosvětové sítě, aby nebylo zneužíváno firemní připojení k osobním účelům. Dalšími službami souvisejícími s internetem jsou návrhy a realizace webových prezentací, správa a údržba webových, mailových a dalších serverů.
 • Zabezpečení dat
  Jedním z prioritních úkolů všech ekonomických subjektů je ochrana vlastních dat. Ta jsou nejcennějším zdrojem, kterým firmy disponují a proto musí být důkladně zabezpečena jak proti průnikům z venku (internet), tak také proti pokusům o jejich zpronevěru nebo zneužití zevnitř. Nabízíme komplexní služby zabezpečení dat od vytvoření dokumentů bezpečnostní politiky přes její uvedení do praxe, testování a ověřování funkčnosti až po neustálý dohled a vyhodnocování provozu s upozorňování na neautorizované procesy.
 • Zálohování dat
  Data uložená v počítači jsou snadno zranitelná, například krátký výpadek proudu může způsobit ztrátu uložených údajů. Znehodnotit Vaše data mohou také počítačové viry, náhodný i úmyslný destrukční zákrok některého uživatele nebo průnik z internetu. Nelze ani zanedbat poruchovost hardware, odcizení nebo živelné katastrofy. Proto je nezbytně nutné data průběžně zálohovat, aby při jejich ztrátě, či zničení, nebyl narušen kontinuální chod firmy.
 • Hardware
  Prodej hardwaru i softwaru je realizován především jako součást komplexních dodávek a v rámci poskytovaných služeb.
 • Poradenství
  Dalším doplňkem jsou konzultace k rozvoji IS v klientově prostředí.
 • 

Jelikož je outsourcing o dialogu mezi klientem a poskytovatelem a každé takto vzniklé řešení je jedinečné, neváhejte nás kontaktovat abychom Vám mohli představit výhody tohoto řešení v praxi.

Samozřejmostí je možnost uzavření smlouvy o  dlouhodobé spolupráci, která Vám zaručuje odborný dohled a servis Vašich počítačových systémů a jejich průběžnou údržbu a aktualizaci tak, aby odpovídali nárokům na moderní IS.

 
Copyright (c) 2004-2014 ROAD Group v.o.s. Všechna práva vyhrazena
oddelovac2